Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Rosy Brown
Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Rosy Brown
Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Rosy Brown
Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Rosy Brown
Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Rosy Brown
Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Rosy Brown

Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Rosy Brown

Regular price Rs. 1,035
10 in stock

Fancy Border Matching Dhoti & Shirt Set 

Type: Half Sleeves

Color: Rosy Brown