Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Summer Green
Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Summer Green
Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Summer Green
Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Summer Green
Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Summer Green
Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Summer Green

Varna Fancy Border Dhoti & Shirt Set Half Sleeves Summer Green

Regular price Rs. 1,035

Fancy Border Matching Dhoti & Shirt Set 

Type: Half Sleeves

Color: Summer Green